Burgemeester van Maassluis kondigt noodbevel af na verstoringen van de openbare orde in de Burgemeesterswijk

Burgemeester van Maassluis kondigt noodbevel af na verstoringen van de openbare orde in de Burgemeesterswijk

De burgemeester van Maassluis, Edo Haan, heeft vandaag een noodbevel afgekondigd. Er bestaat de vrees voor (ernstige) verstoring van de openbare orde in het Burgemeestersplantsoen en Vrijheidspark in de gemeente Maassluis. De verstoringen worden veroorzaakt door een groep jongeren, die tot nu toe onbekend zijn gebleven voor politie en gemeente. De bewoners van de betreffende woonwijk zijn het zat en accepteren de situatie niet meer.

Afgelopen drie weken heeft er ieder weekend een verstoring van de openbare orde plaatsgevonden. De gedragingen bestaan uit vernielingen van gemeentegoederen, voertuigen van bewoners, ramen van woningen, alsmede het intimideren, en verleiden tot escalaties. Daarom heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd.

De burgemeester beveelt:
Een ieder, die kennelijk behoren tot de groep ordeverstoorders danwel diegenen die zich hiermee sympathiseren, alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gemeen gevaar, terstond en stipt op te volgen.

Een ieder, die kennelijk behoren tot de groep ordeverstoorders danwel diegene die zich hiermee sympathiseren, zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen vanuit het Vrijheidspark en/of Burgemeestersplantsoen of zich te begeven in een richting door de politie aangegeven.

Een ieder, op eerste vordering identificatie toont en niet bemoeilijkt en medewerking te verlenen aan het vaststellen van de identiteit door de politie.

Dit bevel is geldig tot en met dinsdag 27 september 2016.

Een link naar het noodbevel vindt U hier.