Brandweer helpt kindertehuis

Brandweer helpt kindertehuis

De Ridderkerkse brandweer helpt al een flink aantal jaren kinderen en directie van een kindertehuis in het Poolse Jedlina Zdroj. Hierbij worden ondermeer de handen uit de mouwen gestoken bij renovaties en opknap beurten van de hoofdlocatie en de twee dependances.

Eén daarvan is vorige winter door de werkgroep BRES (Brandweer Ridderkerk hElpt Pools kindertehuiS) opgeleverd.

Tijdens een bliksem bezoek deze maand bleek dat er nogal wat schort aan zowel het hoofdgebouw als aan de dependance. Het hoofdgebouw heeft te kampen met een flinke dak lekkage. Hierdoor was er een deel van dit monumentale pand bijna niet te gebruiken. De overheid heeft inmiddels toegezegd dit deze maand nog te verhelpen. Er blijft dan geen geld over om de vloerbedekking en de muren te repareren. BRES zal trachten in het voorjaar van 2007 enige verlichting te brengen door met een groot aantal collegae te gaan klussen.

Doordat de verwarming van de dependance zeer slecht werkt dient er deze maand nog met spoed wat te gebeuren. Door de slechte trek van de schoorsteen komt er regelmatig rook in de woning en draait de verwarming nog maar op 25 % van wat deze moet doen. Hierdoor trekt er flink wat vocht op in de muren die ruim een jaar geleden nog door BRES zijn opgeknapt. Dankzij giften van Rotary Ridderkerk – de Waal, tandarts Bogaart uit de Lelystraat en Herman Sikking, oud brandweer collega, kon BRES ter plaatse afspraken maken om de ergste nood te ledigen. Een aannemer zal tussen Kerst en Oud en Nieuw een geheel nieuw rookkanaal aanleggen waarna de problemen hopelijk zijn opgelost. BRES zal dan in 2007 ook hier de armen uit de mouwen steken om het gebouw weer in ordentelijke staat te brengen.

Directeur mevr. Walkowics was blij met de komst van de brandweer mensen uit Ridderkerk. Ondanks het feit dat de Polen aansluiting gevonden hebben met de Europese Unie, en er daardoor een hoop mensen werk vinden in landen zoals Nederland, blijft de financiële situatie van de kindertehuizen precair. Ook de Ridderkerkers zien dat de omstandigheden in Polen jaarlijks verbeteren maar moeten ook beamen dat de vele kindertehuizen nog steeds niet zonder steun uit het Westen kunnen. Toch baart deze situatie de initiatiefnemers van BRES flink wat zorgen. “Doordat Polen nu bij de E.U. behoort wordt het voor ons lastiger om sponsors te vinden. Mogelijke sponsors vragen zich soms hardop af of hulp wel nodig is. Per slot komen al die Polen ook naar Nederland om onder de CAO te werken waardoor zij niet in een goed daglicht komen te staan.” Woordvoerder Hans Muntz maakt zich hier dan ook flink zorgen om. “We willen graag gaan klussen in het voorjaar en de tijd die we hier insteken is voor ons natuurlijk gratis, maar de spullen die we moeten gebruiken, kwasten verf en nog meer dingen, kosten uiteraard geld en zonder wordt het lastig. Maar natuurlijk willen we de kinderen niet teleurstellen en gaan we ons de komende maanden weer flink inspannen om toch weer voldoende sponsors te vinden.”

Voor meer informatie over het werk van BRES kunt u contact opnemen met Peter van der Meulen of Hans Muntz van de brandweer Ridderkerk. Een financiële bijdrage is ook van harte welkom. U kunt dit storten op Rabobankrekening nr.: 38.58.17.177 t.n.v BRES Ridderkerk.