Brand bij afvalverwerkingsbedrijf

Brand bij afvalverwerkingsbedrijf

Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Hoge Zeedijk in Gouda heeft een flinke brand gewoed in een berg afval dat in containers was opgeslagen. De brandweer had de nodige moeite de brand, welke met hevige rookontwikkeling gepaard ging te bedwingen en zette meerdere blusvoertuigen in.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, mogelijk is broei de oorzaak van de brand.