Bouwplaats in Vlaardingen ontruimd na gaslek

Bouwplaats in Vlaardingen ontruimd na gaslek

Op een bouwplaats aan de Seringenstraat in Vlaardingen is maandagmiddag een gaslek ontstaan. Hierop is de bouwplaats waar nieuwbouw moet gaan verrijzen, direct ontruimd door de BHV-ploeg. Dit voor het gevaar van een eventuele explosie. De firma Joulz heeft het lek aan de leiding opgespoord en tweezijdig gedicht. De brandweer stond paraat aan de Seringenstraat. 

Een nabijgelegen school en woonhuizen hoefden niet ontruimd te worden. Het gaslek heeft geen nadelige gevolgen voor overige aansluitingen in de omgeving.