Autoriteiten gaan duw en sleepvaart in havens controleren

Autoriteiten gaan duw en sleepvaart in havens controleren

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft bekend gemaakt dat zij samen met de Zeehavenpolitie Rotterdam en de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam de duw en sleepvaart gaan controleren in de havens. De controles zullen gaan plaatsvinden in onder andere Rotterdam, Dordrecht, Vlissingen, Moederdijk, IJmuiden en Amsterdam.

De diensten gaan de schippers controleren op bijvoorbeeld de registratie van de arbeids- en rusttijden en de bemanningssterkte. Ook worden de grootste risico's en eventuele patronen in overtredingen geïnventariseerd. Met de informatie die de diensten binnen halen kunnen zij hun toezicht aanscherpen en actie ondernemen waar de risico's het grootst zijn en de veiligheid het meest wordt vergroot.

De duw en sleepvaart is verantwoordelijk voor het verplaatsen van drijvende objecten over het water zoals andere schepen, vrachtduwbakken of pontons. Dit soort schepen zijn zowel in de havens als daar buiten actief.