Asbest vrij na brand in garagebox centrum Schiedam

Asbest vrij na brand in garagebox centrum Schiedam

Aan de Roosbeek in Schiedam-centrum heeft dinsdag aan het eind van de middag korte tijd brand gewoed in een garagebox. De DCMR heeft een gebiedsanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat bij de brand asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. De directe omgeving van de garagebox is afgezet. 

De brandweer heeft de omgeving natgespoten om verspreiding van de asbest te voorkomen. Aan het begin van de avond is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het opruimen. De medewerkers van dit bedrijf dragen, zoals dit is voorgeschreven, beschermende kleding ('mannen in witte pakken'). Er wordt vannacht doorgewerkt. Naar verwachting is het hele gebied nog voor woensdagochtend weer schoon. De direct aanwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd.