ANPR controle

ANPR controle

Om de veiligheid te vergroten, de overlast terug te dringen en het aantal dodelijke ongelukken als gevolg van teveel alcohol te verminderen hielden politieagenten zaterdagavond en - nacht een grote controle.

In en rondom de Vesting werd gecontroleerd op alcoholgebruik, overlast, op openstaande boetes en met behulp van de ANPR op niet betaald belastinggeld. In totaal werden 1160 blaastesten uitgevoerd. Acht bestuurders kregen een proces-verbaal waarvan er 3 direct hun rijbewijs moesten inleveren. Een buitenlandse bestuurder moest, na overleg met het Openbaar Ministerie, direct € 930,00 voldoen. Het hoogste alcoholpercentage was 1.9 promile. Totaal 31 fietsers kregen een bekeuring voor het rijden zonder licht.

Verder zijn er nog bekeuringen uitgereikt voor ondermeer het gooien van afval op straat, het rijden zonder rijbewijs en het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Door de belastingdienst werd voor een bedrag aan € 4135,53 beslag gelegd, waarvan € 2686,00 direct werd betaald. Een voertuig is in beslag genomen. In de toekomst zal nog vaker worden gecontroleerd door de diverse diensten.