Aankondiging controles op het water in de regio Rotterdam

Aankondiging controles op het water in de regio Rotterdam

Dit weekend starten politie, waterschappen en andere handhavers weer met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op de wateren. Doel is om overlast en ongelukken op de wateren en vaarwegen in het gebied tot een minimum te beperken. Zo kunnen recreanten onbezorgd genieten in, op en bij het water.

Het gebied dat onder de politie eenheid Rotterdam valt kent vele wateren. Van het Brielse meer en het Haringvliet tot de Korne, de Linge, Gekanaliseerde Linge, Kanaal van Steenenhoek, de Binnenbedijkte Maas, het Waaltje en de wateren in de Alblasserwaard. In het vaarseizoen worden al deze wateren druk bezocht. Daarom is het belangrijk dat watersporters en recreanten de eigen veiligheid en die van anderen in acht nemen. Hiervoor zijn regels opgesteld waar politie, in nauwe samenwerking met waterschappen, groenservice, gemeenten, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, watersportverenigingen en jachthavens op toezien. Wie veiligheid in het geding brengt en/of overlast veroorzaakt, riskeert een fikse boete.

Boete te hard varen
Handhavers treden onder andere op tegen te hard varen. Op basis van goede ervaringen in afgelopen jaren wordt hierbij weer gebruik gemaakt van laserapparatuur. Te hard varen veroorzaakt veel golfslag. Oevers kunnen hierdoor beschadigen. Ook levert dit geluidsoverlast op voor omwonenden.

Brug springen verboden
Hoewel van een brug in het water springen leuk en spannend kan zijn, is dit niet zonder risico's. Voor zowel springers als andere waterrecreanten. Van bruggen springen is daarom verboden. Ook dit jaar wordt hierop gecontroleerd. Brugspringers riskeren een boete en/ of een HALT-traject.

Vergunningplicht Alblasserwaard vervallen
Sinds vorig jaar is de vergunningplicht voor het varen met een door een motor aangedreven vaartuig in de vaarwateren van de Alblasserwaard afgeschaft. Varen met een door een motor aangedreven vaartuig op niet vaarwateren is sinds 1 januari 2015 verboden. Het afschaffen van de vergunningplicht staat overigens los van de verplichting om een vaarbewijs te hebben: voor de daarvoor aangewezen vaartuigen blijft een vaarbewijs verplicht. Daarnaast wordt gecontroleerd op het gebruik van het dodemanskoor d, zwemvesten en het aan boord hebben van brandblussers en andere veiligheidsmiddelen.

Meer informatie
De vaarregels zijn terug te vinden op onder andere de websites van de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta, Schieland en Krimpenerwaard en in het Binnenvaart Politiereglement.