Aanbieding ‘weekend-arrangement’ bij politie

Aanbieding ‘weekend-arrangement’ bij politie

In navolging van het 'weekendarrangement' en de 'oud&nieuw-aanbieding' komen Politie Rotterdam-Rijnmond district Waterweg-Noord, Justitie en Gemeente Vlaardingen nu met een volgende speciale editie, de 'Koninginnedagaanbieding'.

Zoals geweldplegers in Vlaardingen tijdens de weekenden het risico lopen tot maandag in de cel te zitten, lopen geweldplegers ook rond Koninginnedag dit risico. Het speciale Koninginnedag arrangement gaat in op dinsdagavond 29 april om 20.00 uur en loopt tot donderdagochtend 1 mei 08.00 uur. Dit betekent dat geweldplegers het risico lopen de festiviteiten rondom Koninginnedag in zijn geheel te missen. Het preventieve effect van de werkwijze moet bijdragen aan een daling van het aantal geweldsincidenten.

Weekendarrangement
Op donderdag 29 november 2007 is gestart met het zogenoemde 'Weekendarrangement'. Meerderjarige geweldplegers die vanaf vrijdagavond worden aangehouden, lopen het risico tot maandag in de cel te blijven. Daarna worden ze direct voorzien van een boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Hiermee wordt de strijd aangebonden met geweld in het weekend. Het gaat om geweld bij het uitgaan, rondom sportactiviteiten of in het verkeer. Ook bedreiging met geweld valt onder het arrangement.