42ste KNRM reddingstation Dordrecht officieel van start

42ste KNRM reddingstation Dordrecht officieel van start

Zaterdag 12 juli wordt een deel van de Dordtse Reddings Brigade officieel omgevlagd tot KNRM reddingstation Dordrecht. Daarmee wordt het 42ste reddingstation van de Redding Maatschappij een feit.

De realisatie van het reddingstation komt tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht, veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de lokale reddingsbrigade. Materieel en een deel van de bemanning van de reddingbrigade maakt de overstap naar de KNRM.

KNRM Dordrecht krijgt 2 locaties, zoals deze ook al in gebruik waren door de reddingsbrigade. Dordrecht Zuid, op de splitsing van de Dordtse Kil, Amer en Hollands Diep, richt zich op het Hollands Diep en de Biesbosch. Op termijn wordt daar een drijvend boothuis inclusief bemanningsverblijf neergelegd.
De locatie in de binnenstad van Dordrecht, Dordrecht Noord, richt zich op rivieren als de Noord en Beneden Merwede en wordt gedeeld met de Dordtse Reddings Brigade. De Dordtse Reddings Brigade blijft als zelfstandige organisatie bestaan en blijft zich bezighouden op het gebied van varend redden met de preventieve taak van beveiligingen tijdens watergerelateerde evenementen en rampenbestrijding.

Onder de naam KNRM Dordrecht wordt er zorg gedragen voor professionele hulpverlening op het water in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (incl. het SAR gebied - Hollands Diep). Alarmeringen kunnen zowel door het Kustwachtcentrum in Den Helder als via de Regionale Meldkamers geschieden. Vanaf 2 locaties kan met de reddingsboten uitgevaren worden naar uiteenlopende incidenten.

Gelieerd
Aanleiding voor het omvlaggen is het rapport Ruim Binnenwater uit 2006. Het rapport onderstreept het belang van extra capaciteit op het oostelijk deel van het Haringvliet en het Hollands Diep. Daartoe werd in 2007 contact gezocht met de Dordtse Reddings Brigade. Met deze reddingsbrigade werd een gelieerde status aangegaan, die voorziet in ondersteuning van de reddingsbrigade door de KNRM. De gelieerde status verplicht de aangesloten reddingsbrigade 24 uur per dag inzetbaar te zijn en een geoefendheid na te streven naar de normen van de KNRM. Op dezelfde basis is een gelieerde status aangegaan met reddingsbrigades van Zeevang en Andijk en een zelfstandig reddingstation in Wijdenes.

Programma zaterdag
10.30 uur Ontvangst met koffie aanboord van m.p.s. Catharinaplaat
11.00 uur Omvlaggen van Dordtse Reddingsbrigade naar KNRM reddingstation Dordrecht
11.15 uur Aperitief
11.20 uur Toespraak door de voorzitter van de KNRM, de heer C. van Duyvendijk
11.30 uur Toespraak door de voorzitter van de plaatselijke commissie, burgemeester van Dordrecht de heer R.J.G. Bandell

11.40 uur Benoeming schippers en plaatsvervangend schippers