30 ton illegaal vuurwerk onderschept in Rotterdamse haven

30 ton illegaal vuurwerk onderschept in Rotterdamse haven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben op 22 juli 2015 30 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk was onjuist geclassificeerd en voor Nederland illegaal. De twee containers met knalvuurwerk (rotjes met flitspoeder) zijn onderschept in de haven van Rotterdam. Het vuurwerk bevatte meer lading dan is toegestaan bij de gevoerde transportaanduiding. Het knalvuurwerk had als massa explosief vuurwerk moeten worden ingedeeld en aangeduid. Hiermee wordt het risico op een explosie van de gehele lading (container) bij een eventuele calamiteit beschreven. De artikelen waren bestemd voor een Tsjechische importeur.

Afgelopen jaar werd dit knalvuurwerk ook in Nederland illegaal aangetroffen. Het OM heeft beslag gelegd op de vangst voor verder strafrechtelijk onderzoek naar onjuiste classificatie en valsheid in geschrifte. Dit is de tweede grote vangst van illegaal vuurwerk dit jaar. Eind juni 2015 werd 40 ton illegaal vuurwerk in de haven van Rotterdam in beslag genomen. Ook hierbij ging het wederom om onjuist geclassificeerd vuurwerk bestemd voor dezelfde Tsjechische importeur.